KONSEKWENCJE WADY WYMOWY

KONSEKWENCJE WAD WYMOWY

Bardzo poważną konsekwencją wad wymowy są PROBLEMY W NAUCE CZYTANIA
I PISANIA. Dotyczy do głównie dzieci z tymi wadami wymowy, w których głoski zamieniane są na inne (np. SZ na S) i jeśli ta wada wymowy jest duża, tzn. dotyczy wielu głosek. W takiej sytuacji bardzo ważne jest odnalezienie przyczyny i szybkie jej wyeliminowanie oraz poddanie dziecka odpowiedniej terapii zanim rozpocznie naukę w szkole.

Wady wymowy ZMIENIAJĄ ZNACZENIE SŁOWA, a to różnica, czy mówimy „jem kaszę” czy: „ jem kasę”. Takie zmienianie znaczenia może budzić śmieszność. Wady wymowy wpływają na WYRAZISTOŚĆ I ZROZUMIAŁOŚĆ mowy. Jeśli dziecko nie jest rozumiane przez innych, np. przez inne dzieci w przedszkolu, po jakimś czasie może zostać wyizolowane z grupy. Wielokrotne proszenie o powtórzenie przez dziecko tego, co chciało nam zakomunikować jest FRUSTRUJĄCE. Dzieci mogą zacząć zachowywać się AGRESYWNIE, aby zwrócić ich uwagę na siebie, bądź bawić się w zaczepny sposób, a także stać się płaczliwe i drażliwe.

Wady wymowy (i ogólne problemy z mową) WPŁYWAJĄ NA NAUKĘ I POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKAMI OBCYMI. Przykładowo, nasze dziecko nie mówiąc głoski F w języku polskim, nie wypowie jej także w języku francuskim, a jeśli ma seplenienie międzyzębowe głosek S oraz Z w języku polskim, seplenić będzie także w języku angielskim (ponieważ zasady prawidłowej wymowy tych głosek w obu językach są takie same).

Wady wymowy OGRANICZAJĄ dostęp do niektórych zawodów, np. aktor czy piosenkarz. Mogą także wpływać na postrzeganie osoby jako NIEKOMPETENTNEJ, zwłaszcza w zawodach, które powinny budzić szacunek, jak adwokat, sędzia czy policjant.

Wada wymowy wreszcie może być OZNAKĄ innych, poważniejszych problemów ZE ZDROWIEM bądź ROZWOJEM dziecka. Nigdy nie należy więc zwlekać z decyzją o rozpoczęciu terapii logopedycznej.