Powitanie jesieni

W dniu 23 września 2015 roku powitanie astronomicznej jesieni wierszem i piosenką.