LOGOPEDIA

ROZWÓJ MOWY DZIECKA – JAKIE SĄ NORMY ROZWOJOWE? ROZWÓJ ARTYKULACJI – KIEDY POJAWIAJĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE GŁOSKI? PRZYCZYNY WAD WYMOWY KONSEKWENCJE WADY WYMOWY OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY

Czym zajmuje się logopeda? 20160630_152815

Większości z nas logopeda kojarzy się z osobą, która uczy wymawiania głosek. Jest to jak najbardziej zgodne z prawdą, jednak nasza praca obejmuje nie tylko korektę wad wymowy u dzieci. Do logopedy może zgłosić się każdy – od noworodka aż po osobę dorosłą, także w podeszłym wieku. Proces mówienia związany jest
z całym szeregiem procesów fizjologicznych, zachodzących w naszym ciele: pracą mózgu i całego układu nerwowego, pracą układu oddechowego, mięśni twarzy, jamy ustnej…

Zaburzenie bądź dysfunkcja w pracy któregoś z układu, powstałe
w wyniku jakieś choroby, powoduje problemy z mową.

I odwrotnie: problem z prawidłową mową często jest jednym z objawów, że ze zdrowiem jest coś nie tak.

Konsultacja logopedyczna powinna odbyć się zawsze wtedy, gdy:

 • w czasie ciąży bądź porodu pojawiły się jakiekolwiek problemy zdrowotne u mamy bądź komplikacje okołoporodowe (np. doszło do niedotlenienia w czasie porodu);
 • u noworodka/niemowlęcia pojawiają się problemy
  z prawidłowym ssaniem piersi i połykaniem;
 • stwierdzona zostanie jakaś wada genetyczna bądź choroby obejmujące układ oddechowy, nerwowy, mięśniowy;
 • stwierdzone zostaną nieprawidłowości anatomiczne w obrębie twarzy, np. rozszczep podniebienia i warg, wada zgryzu – także
  u dziecka w wieku przedszkolnym z uzębieniem mlecznym, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe (ankyloglosja), zbyt duży czy zbyt mały język, nieprawidłowa budowa uszu itp.;
 • stwierdzone zostanie upośledzenie umysłowe, autyzm, Zespół Aspergera i in.;
 • jeśli stwierdzono bądź podejrzewa się wady słuchu albo założony został aparat słuchowy (dotyczy to szczególnie dzieci);
 • jeśli dziecko ukończyło 3 lata i nie mówi wcale bądź posługuje się jedynie sylabami czy pojedynczymi wyrazami; dowiedz się więcej – opóźniony rozwój mowy;
 • jeśli dziecko jest z „ryzyka dysleksji”, podejrzewa się u niego dysleksję bądź ją stwierdzono; jeśli w rodzinie są osoby ze stwierdzoną dysleksją;
 • jeśli członkowie rodziny bądź inne bliskie dziecku osoby, z którymi dziecko ma szczególny kontakt, mają wady wymowy – logopeda sprawdzi, czy dziecko nie nabywa tej wady poprzez naśladownictwo nieprawidłowego wzorca;
 • jeśli stwierdzono opóźniony rozwój psychoruchowy bądź inne problemy z rozwojem dziecka;
 • jeśli jest mowa jest niezrozumiała dla innych osób z otoczenia;
 • jeśli „boi się mówić” – dziecko czy osoba dorosła nie odzywa się do wybranych osób;
 • jeśli dziecko bądź dorosły jąka się;
 • osoby dorosłe, w starszym wieku: jeśli wystąpią problemy
  z mówieniem w wyniku chorób neurodegeneracyjnych (np. stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, Zespół Parkinsona itp.) bądź udarów, wylewów i in.;
 • osoby starsze z demencją;
 • osoby po usunięciu krtani (laryngektomowani) i innych chorobach nowotworowych w obrębie twarzy i szyi;
 • osoby pracujące zawodowo głosem: nauczyciele, księża, aktorzy itp.

20160630_131725Do logopedy zawsze warto udać się przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole celem wykluczenia wad wymowy, mogących mieć negatywny wpływ na naukę czytania i pisania (o ile nie miało wcześniej kontaktu z logopedą, np. w przedszkolu). Każdy może poprosić o sprawdzenie wymowy swojej bądź swojego dziecka. Wreszcie, do logopedy można udać się po prostu po poradę, jak prawidłowo dbać o rozwój mowy dziecka i na co szczególnie zwracać uwagę.