Rekrutacja 2018/2019

Do dnia 14 marca (środa) należy złożyć w przedszkolu kompletnie wypełnione umowy na nowy rok szkolny 2018/2019 wraz z dowodem wpłaty kwoty 199,00 – czesne za miesiąc wrzesień 2018.

Po upływie wskazanego terminu pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.