LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MALUCH I MALUCHY NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy listę osób przyjętych do Przedszkola Maluchy i Przedszkola Maluch.

Informujemy również, że w Publicznym Przedszkolu Maluchy mamy 6 wolnych miejsc.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH MALUCHY:

Lista przyjętych Maluchy

 

Lista nieprzyjętych Maluchy

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 91.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH MALUCH:

Lista przyjętych Maluch

 

Lista nieprzyjętych Maluch

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluch, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 150.

Rodzice dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żadnego przedszkola lub zostały przyjęte na niższą preferencję mogą od dnia 20.04.2020r. złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej, a następnie do dyrektora placówki. (procedura opisana jest w informatorze w systemie nabór)

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemią i ograniczenie przemieszczania się odwołanie można składać bezpośrednio drogą mailową na adres: [email protected]

Jeśli procedura odwołania nie zakończy się pozytywnie, wówczas po 19.05.202or. będą przygotowane imienne skierowania dla dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki.

Rodzic, który nie skorzysta z tego skierowania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, które rozpoczyna się 22.06.2020r.

Życzę zdrowia i pozostaję do dyspozycji pod adresem mail: [email protected] lub pod nr telefonu: 793-991-727.

Z poważaniem,

Dyrektor

mgr Sylwia Żakowska