Wyniki rekrutacji uzupełniającej 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej, załączamy listę dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH i listę dzieci „przesuniętych” do innej placówki  w naborze na rok 2020/2021.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793 991 727 / 508-903-490 lub pod adresem mailowym: [email protected]

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA !

Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH nie jest jednoznaczna z listą dzieci PRZYJĘTYCH do przedszkola.

W terminie od 3 lipca(piątek) do 7 lipca(wtorek) rodzice dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Jeżeli do 7 lipca 2020r. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola nie zostanie zrealizowane, uznajemy, że rodzice rezygnują z miejsca w przedszkolu.

  • Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu:

07-03-2020-11.09.57(1)

  • Nie ma dzieci NIEZAKWALIFIKOWANYCH
  • Lista dzieci „przesuniętych” do innej placówki:

RP068 ru Lista zakwalifikowanych przesuniętycH

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 170.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu odbędzie się 9 lipca 2020r.

Z wyrazami szacunku,

dyrektor

mgr Sylwia Żakowska