Kategoria: Oświata Polska

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok 2020/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego Maluchy w Poznaniu.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji wynosi 170.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 09.07.2020r. Publiczne Przedszkole Maluchy posiada 1 wolne miejsce na rok 2020/2021.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY:

07-09-2020-07.38.18(2)

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY:

07-09-2020-07.38.18(1)

Informujemy również, że istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola ( w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia jest możliwość złożenia do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

tel: 508-903-490 lub 793-991-727

e-mail: [email protected]

Z wyrazami szacunku,

dyrektor

Sylwia Żakowska

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej, załączamy listę dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH i listę dzieci „przesuniętych” do innej placówki  w naborze na rok 2020/2021.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793 991 727 / 508-903-490 lub pod adresem mailowym: [email protected]

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA !

Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH nie jest jednoznaczna z listą dzieci PRZYJĘTYCH do przedszkola.

W terminie od 3 lipca(piątek) do 7 lipca(wtorek) rodzice dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Jeżeli do 7 lipca 2020r. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola nie zostanie zrealizowane, uznajemy, że rodzice rezygnują z miejsca w przedszkolu.

  • Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu:

07-03-2020-11.09.57(1)

  • Nie ma dzieci NIEZAKWALIFIKOWANYCH
  • Lista dzieci „przesuniętych” do innej placówki:

RP068 ru Lista zakwalifikowanych przesuniętycH

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 170.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu odbędzie się 9 lipca 2020r.

Z wyrazami szacunku,

dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

 

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MALUCH I MALUCHY NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy listę osób przyjętych do Przedszkola Maluchy i Przedszkola Maluch.

Informujemy również, że w Publicznym Przedszkolu Maluchy mamy 6 wolnych miejsc.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH MALUCHY:

Lista przyjętych Maluchy

 

Lista nieprzyjętych Maluchy

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 91.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH MALUCH:

Lista przyjętych Maluch

 

Lista nieprzyjętych Maluch

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluch, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 150.

Rodzice dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żadnego przedszkola lub zostały przyjęte na niższą preferencję mogą od dnia 20.04.2020r. złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej, a następnie do dyrektora placówki. (procedura opisana jest w informatorze w systemie nabór)

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemią i ograniczenie przemieszczania się odwołanie można składać bezpośrednio drogą mailową na adres: [email protected]

Jeśli procedura odwołania nie zakończy się pozytywnie, wówczas po 19.05.202or. będą przygotowane imienne skierowania dla dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki.

Rodzic, który nie skorzysta z tego skierowania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, które rozpoczyna się 22.06.2020r.

Życzę zdrowia i pozostaję do dyspozycji pod adresem mail: [email protected] lub pod nr telefonu: 793-991-727.

Z poważaniem,

Dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

 

Zapisy – Bydgoszcz

Zapraszamy do osobistego zapisywania Państwa Pociech w naszych placówkach. Informacje można uzyskać telefonicznie +48 52 52-142-81 lub za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]

Zapisy – Dobrcz

Zapraszamy Rodziców do naszej placówki – ul. Pocztowa 10 w Dobrczu lub do kontaktu telefonicznego: 512 202 273

Więcej

Kategoria:Oświata Polska

Zapisy – Poznań

Zapraszamy Rodziców: Przedszkole Maluchy Osiedle Łokietka 3D. Informacje można też uzyskać telefonicznie +48-515-660-787 lub za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]

Więcej

Kategoria:Oświata Polska

Tagi przedszkole poznań, zapisy do przedszkola poznań

Taekwondo

Z przyjemnością informujemy, że współpracujemy z Bydgoskim Klubem TAEKWONDO prowadzonym przez pana Dariusza Ćwiklińskiego V dan. Dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne zajęcia z taekwondo są bezpłatne.

Więcej informacji na: http://www.bydgoskiklubtaekwondo.pl/

Więcej

Kategoria:Oświata Polska