Kategoria: Oświata Polska

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK 2021/2022 – LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej, załączamy listę dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH  w naborze na rok 2021/2022.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793 991 727 / 508-903-490 lub pod adresem mailowym: [email protected]

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA !

Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH nie jest jednoznaczna z listą dzieci PRZYJĘTYCH do przedszkola.

W terminie:

od 25 czerwca (piątek) do 29 czerwca (wtorek) konieczne jest pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2021/2022 przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

 • Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu:

RP060 ru Lista dzieci zakwalifikowanych-2

 • Nie ma dzieci NIEZAKWALIFIKOWANYCH
 • Nie ma dzieci „przesuniętych” do innej placówki

 

 • Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do Przedszkola Publicznego ,,Maluch” w Poznaniu:

RP060 ru Lista dzieci zakwalifikowanych

 • Nie ma dzieci NIEZAKWALIFIKOWANYCH
 • Nie ma dzieci „przesuniętych” do innej placówki

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” i ,,Maluch” w Poznaniu odbędzie się 30 czerwca (środa) o godzinie 12.00

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MALUCH I MALUCHY NA ROK 2021/2022

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych do Przedszkola Maluchy i Przedszkola Maluch W NABORZE NA ROK 2021/2022.

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH  MALUCHY:

Maluchy

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 110.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH MALUCH:

Maluch

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluch, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 130.

Przypominamy, iż od dnia 26 kwietnia, rozpoczyna się procedura odwoławcza, zgodnie z biegiem terminów określonych w harmonogramie rekrutacji. Procedura odwoławcza dotyczy wyłącznie dzieci, które brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie pandemią, zalecamy składać odwołanie bezpośrednio drogą mailową na adres: [email protected]

Jeśli procedura odwołania nie zakończy się pozytywnie, wówczas dla kandydatów niezakwalifikowanych od 20 maja będą przygotowane skierowania do placówek, które dysponują wolnymi miejscami.

Rodzic, który nie skorzysta z tego skierowania może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpoczyna się od 18 czerwca do 22 czerwca 2021 r. Składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.

Życzę zdrowia i pozostaję do dyspozycji pod adresem mail: [email protected] lub pod nr telefonu: 793-991-727.

Z poważaniem,

Dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

Terminy+rekrutacji+do+przedszkoli+i+oddzia┼ĻĶĐĀĐĶw+przedszkolnych+w+szkoĐāĻĶach+podstawowych+na+rok+szkony+2021_2022

Informator dla Rodzic├│w 2021

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W PROCESIE REKRUTACJI NA ROK 2021/2022
Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli, załączamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze na rok 2021/2022 do Przedszkola Publicznego Maluch  i Przedszkola Publicznego Maluchy :

MALUCHY

 • LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY NA ROK 2021/2022:

Lista Maluchy

 • W Publicznym Przedszkolu ,,Maluchy” na rok 2021/2022 nie ma dzieci niezakwalifikowanych
 • W Publicznym Przedszkolu ,,Maluchy” na rok 2021/2022 nie ma dzieci zakwalifikowanych ,,przesuniętych” do innej placówki

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 110.

MALUCH

 • LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCH NA ROK 2021/2022:

Lista Maluch

 • W Publicznym Przedszkolu ,,Maluch” na rok 2021/2022 nie ma dzieci niezakwalifikowanych
 • W Publicznym Przedszkolu ,,Maluch” na rok 2021/2022 nie ma dzieci zakwalifikowanych ,,przesuniętych” do innej placówki

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluch, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 130.

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA !

Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą dzieci przyjętych do przedszkola.

W terminie od 16 kwietnia(piątek) do 21 kwietna (środa) Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR została uruchomiona opcja elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka. Poniżej załączamy instrukcję:

instrukcja potwierdzenie woli PLA-kopia 2

Rodzice, którzy wypełniali wniosek ręcznie – należy przesłać skan wg wzoru na adres mail: [email protected] lub dostarczyć potwierdzenie woli osobiście, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa – do przedszkola Publicznego ,,Maluchy” na osiedlu Wł. Łokietka 3d/32. w dniach od 16.04.2021r. do 21.04.2021r.

potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2021

OGŁOSZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ,,MALUCHY” I ,,MALUCH”  – 26 kwietnia(PONIEDZIAŁEK) o godz.12.00

Życzę zdrowia w tym trudnym czasie, a w razie pytań pozostaję do dyspozycji pod adresem mail: [email protected] lub pod nr telefonu: 793-991-727.

Z poważaniem,

Dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

 

NABÓR 2021/2022, A ZAMKNIĘCIE PLACÓWEK
NABÓR 2021/2022
W związku z tym, że od 29.03-09.04 funkcjonowanie placówki zostaje ograniczone, Rodziców dzieci, które biorą udział w rekrutacji na rok 2021/2022 do przedszkola Publicznego ,,Maluchy” lub Przedszkola Publicznego ,,Maluch” (składanie wniosków od 16.03-30.03) prosimy o wysyłanie skanów wniosku i dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji na adres mailowy: [email protected] W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny:
793-991-727
ZAMKNIĘCIE PLACÓWEK
Szanowni Państwo,
Zgodnie z decyzją rządu o zamknięciu przedszkoli od najbliższego poniedziałku 29.03. do 09.04.2021r. Przedszkola „Maluchy” i „Maluch” będą zamknięte.
Zgodnie z wytycznymi możemy zapewnić opiekę dla dzieci, których rodzice wykonują zawody medyczne lub pracują w służbach porządkowych – jeżeli nie mają oni możliwości zapewnienia innej opieki dzieciom.
Niezwłocznie po ogłoszeniu Rozporządzenia przekażemy Państwu szczegółowe informacje(bardzo możliwe, że przedszkole będzie prowadziło edukację zdalną, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)
Prosimy o jak najszybsze przekazanie informacji o zgłoszeniu uczęszczania dziecka do placówki (do 26.03. godz.15) poprzez informację mailowa na adres: [email protected]
Z wyrazami szacunku,
Sylwia Żakowska
Więcej

Kategoria:Bezpłatne przedszkole - Poznań, Oświata Polska, Przedszkole Maluchy - Poznań

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok 2020/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego Maluchy w Poznaniu.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji wynosi 170.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 09.07.2020r. Publiczne Przedszkole Maluchy posiada 1 wolne miejsce na rok 2020/2021.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY:

07-09-2020-07.38.18(2)

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY:

07-09-2020-07.38.18(1)

Informujemy również, że istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola ( w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia jest możliwość złożenia do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

tel: 508-903-490 lub 793-991-727

e-mail: [email protected]

Z wyrazami szacunku,

dyrektor

Sylwia Żakowska

Więcej

Kategoria:Bezpłatne przedszkole - Poznań, Oświata Polska, Przedszkole Maluchy - Poznań

Tagi #rekrutacja#rekrutacjauzupełniająca#nabór#przedszkole#przedszkolepublicznemaluchy#poznan

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej, załączamy listę dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH i listę dzieci „przesuniętych” do innej placówki  w naborze na rok 2020/2021.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793 991 727 / 508-903-490 lub pod adresem mailowym: [email protected]

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA !

Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH nie jest jednoznaczna z listą dzieci PRZYJĘTYCH do przedszkola.

W terminie od 3 lipca(piątek) do 7 lipca(wtorek) rodzice dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Jeżeli do 7 lipca 2020r. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola nie zostanie zrealizowane, uznajemy, że rodzice rezygnują z miejsca w przedszkolu.

 • Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu:

07-03-2020-11.09.57(1)

 • Nie ma dzieci NIEZAKWALIFIKOWANYCH
 • Lista dzieci „przesuniętych” do innej placówki:

RP068 ru Lista zakwalifikowanych przesuniętycH

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 170.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego ,,Maluchy” w Poznaniu odbędzie się 9 lipca 2020r.

Z wyrazami szacunku,

dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

 

 

 

Więcej

Kategoria:Bezpłatne przedszkole - Poznań, Oświata Polska, Przedszkole Maluchy - Poznań

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MALUCH I MALUCHY NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy listę osób przyjętych do Przedszkola Maluchy i Przedszkola Maluch.

Informujemy również, że w Publicznym Przedszkolu Maluchy mamy 6 wolnych miejsc.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH MALUCHY:

Lista przyjętych Maluchy

 

Lista nieprzyjętych Maluchy

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluchy, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 91.

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH MALUCH:

Lista przyjętych Maluch

 

Lista nieprzyjętych Maluch

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu Maluch, uprawniająca do kwalifikacji  wynosiła 150.

Rodzice dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żadnego przedszkola lub zostały przyjęte na niższą preferencję mogą od dnia 20.04.2020r. złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej, a następnie do dyrektora placówki. (procedura opisana jest w informatorze w systemie nabór)

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemią i ograniczenie przemieszczania się odwołanie można składać bezpośrednio drogą mailową na adres: [email protected]

Jeśli procedura odwołania nie zakończy się pozytywnie, wówczas po 19.05.202or. będą przygotowane imienne skierowania dla dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki.

Rodzic, który nie skorzysta z tego skierowania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, które rozpoczyna się 22.06.2020r.

Życzę zdrowia i pozostaję do dyspozycji pod adresem mail: [email protected] lub pod nr telefonu: 793-991-727.

Z poważaniem,

Dyrektor

mgr Sylwia Żakowska

 

Więcej

Kategoria:Bezpłatne przedszkole - Poznań, Oświata Polska, Przedszkole Maluchy - Poznań

Zapisy – Bydgoszcz

Zapraszamy do osobistego zapisywania Państwa Pociech w naszych placówkach. Informacje można uzyskać telefonicznie +48 52 52-142-81 lub za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]

Więcej

Kategoria:Oświata Polska

Zapisy – Dobrcz

Zapraszamy Rodziców do naszej placówki – ul. Pocztowa 10 w Dobrczu lub do kontaktu telefonicznego: 512 202 273

Więcej

Kategoria:Oświata Polska