Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

20160630_153248AKTUALNOŚCI – SPRAWDŹ, CO DZIEJE SIĘ W NASZEJ PORADNI

CZYM ZAJMUJE SIĘ NASZA PORADNIA?
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zajmuje się diagnozowaniem, terapią
i udzielaniem wszelkiego wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin nie tylko z różnymi problemami rozwojowymi, ale także wspieraniem rozwoju dzieci zdrowych. Poradnia udziela pomocy zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

PORADNIA CZYNNA JEST W GODZINACH:

PN – PT 14.00 – 17.00

SB 9.00 – 15.00

Godziny spotkań można także dostosować w zależności od potrzeby po uprzednim kontakcie telefonicznym.

OFERUJEMY PAŃSTWU:

  • konsultacje logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne;
  • diagnozowanie dzieci pod kątem psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym;
  • prowadzenie terapii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych;
  • prowadzenie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej
  • wydawanie opinii (Wczesne Wspomaganie Rozwoju, opinia o odroczeniu obowiązku szkolnego przez dziecko, ocena rozwoju psychoruchowego,o spełnianiu obowiązku szkolnego i in.)
  • udzielanie rad i wskazówek odnośnie rozwoju dzieci;
  • wspieranie placówek oświatowych;
  • organizowanie zajęć grupowych dla dzieci.

KONTAKT Z PORADNIĄWCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJULOGOPEDIAPSYCHOLOGINTEGRACJA SENSORYCZNADYSLEKSJA I RYZYKO DYSLEKSJIZAKRES USŁUG Z CENNIKIEM