Przedszkole BOROWIK – Bydgoszcz

O przedszkolu

mgr Anna Gałowicz

Dyrektor,

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

nauczyciel języka angielskiego,

oligofrenopedagog, trener TUS,

dogoterapeuta

mgr Beata Murach

Wicedyrektor,

nauczyciel edukacji przedszkolnej i terapii dziecka, trener TUS

oligofrenopedagog

przedszkole borowiki bydgoszcz

 mgr Katarzyna Echaust

Dyrektor ds. administracyjnych,

nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

mgr Oliwia Jaroch

nauczyciel edukacji przedszkolnej, trener TUS

mgr Zuzanna Ajtner

logopeda, trener TUS

Maria Kwiatkowska

pomoc