Przedszkole DINUŚ – Solec Kujawski

Przedszkole „Dinuś” w Solcu Kujawskim przy ul. Kościuszki 12.

Godziny otwarcia od 6 do 17.

Kontakt:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dokumenty obowiązujące w zakresie rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski na rok szkolny 2020/2021:

  • stosownie do art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, obowiązuje podjęta przez organ prowadzący Uchwała nr XXIV/223/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r., która określa kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego;
  • stosownie do art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Burmistrz Solca Kujawskiego Zarządzeniem nr V/8/21 z dnia 18 stycznia 2021 roku określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski.