Tag: #rekrutacja#rekrutacjauzupełniająca#nabór#przedszkole#przedszkolepublicznemaluchy#poznan

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok 2020/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego Maluchy w Poznaniu.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji wynosi 170.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 09.07.2020r. Publiczne Przedszkole Maluchy posiada 1 wolne miejsce na rok 2020/2021.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY:

07-09-2020-07.38.18(2)

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MALUCHY:

07-09-2020-07.38.18(1)

Informujemy również, że istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola ( w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych).

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia jest możliwość złożenia do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

tel: 508-903-490 lub 793-991-727

e-mail: [email protected]

Z wyrazami szacunku,

dyrektor

Sylwia Żakowska