Tag: zapisy do przedszkola poznań

Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,
Informujemy, że jest już Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Wszystkie terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego są zawarte pod tym linkiem:
http://bip.poznan.pl/public/bip/zarzadzenia.html?co=show&id=34331

Zapisy – Poznań

Zapraszamy Rodziców: Przedszkole Maluchy Osiedle Łokietka 3D. Informacje można też uzyskać telefonicznie +48-515-660-787 lub za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]