ZAKRES USŁUG Z CENNIKIEM

Prawni opiekunowie dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i/lub Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, mogą zabiegać się o zajęcia nieodpłatne.

W Poradni obowiązuje zasada 100% odpłatności za: niestawienie się na wizytę bez odwołania lub odwołanie wizyty w dniu wizyty.

Usługa Czas Cena
Diagnoza dysleksji 2 – 3 spotkania 280 zł + 50 zł opinia
Opinia o wczesnym wspomaganiu 3 – 4 spotkania do 1,5 h 120,00 zł + 50 zł wydanie opinii
Diagnoza logopedyczna
(z konsultacją)
1 h 70 zł + 50 zł wydanie opinii
Ocena gotowości szkolnej (psycholog + logopeda + pedagog) 3 spotkania po ok. 1 h 280,00 zł
Konsultacja pedagogiczna, psychologiczna 1 h 50,00 zł
Diagnoza integracji sensorycznej 2 – 3 spotkania 250,00 zł
Terapia integracji sensorycznej 1 h 80,00 zł
Terapia pedagogiczna 1 h 60,00 zł
Terapia logopedyczna 1 h 60,00 zł